Enerjinin Depolanması

Uzmanlık Alanlarımız - Aküler

Enerji güvenilirliğinin en önemli konularından biri olan enerjinin depolanması günümüzde başlıca alanlardan biridir. Araştırılan çok çeşitli yöntemlerden en yaygını halen çeşitli akülerdir.

Farklı ihtiyaç ve çevre koşularına uyum sağlamak için yüzlerce çeşit akü mevcuttur. Kullanım amacına ve yerine göre farklı aküler kullanılmalıdır ve bu çeşitliliğin içinde en uygun olanı seçebilmek gerçek bir uzmanlık işidir.Akümülatörler İle İlgili Teknik Bilgiler

Aküler elektrik enerjisini depolama sırasında (şarj) kimyasal enerjiye dönüştürür. Talep anında (deşarj) ise kimyasal olarak depoladığı enerjiyi tekrar elektrik enerjisine dönüştürür.

Hücre: Gerilim açısından en küçük birimdir. Kullanılan kimyasallara göre belirlenir. Örneğin Kurşun-Asit için 2 Volt, Nikel-Kadmiyum için 1.2 Volttur.

Döngü sayısı: Akümülatörün özelliklerini kaybetmeden kaç kez şarj/deşarj olabileceğini belirtir.

Deşarj Derinliği: Deşarj sırasında akünün kapasitesinin hangi ölçüde kullanılabildiğini gösterir. Deşarj derinliği düştükçe döngü sayısı artar.

Kullanma ve Depolama Sıcaklıkları: Akünün ömrünü ve kapasitesini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Kullanılan akü cinsine göre farklı etkiler gösterir.

Kapasite: Akünün ne kadar enerji sağlayabileceğinin ölçüsüdür. Belli ısıda, belirli bir değere kadar deşarj edilmesi halinde Amper-saat ( AHt) olarak tanımlanır.

Burada t’nin alacağı değer kapasitenin 20C de “t” saat boyunca sabit akım çekilmesi şartı ile tanımlandığını belirtir.

Örneğin 10 saat boyunca 10A akım çekilecek akünün kapasitesi 100 AH10 diye tanımlanır. Bu aynı aküden 5 saat süre ile 20 Amper veya 1 saat süresince 100 Amper çekilebileceği anlamına gelmez.