Uzmanlık Alanlarımız - Transformatörler

Farklı amaçlar için farklı transformatör çeşitleri kullanılabilir:

- Gerilim seviyelerini değiştirmek için düşürücü / yükseltici transformatör
- İki kaynağı izole etmek için izolasyon transformatörü
- Üç fazdan iki faz veya tek faz elde etmek için Scot transformatör
- Harmonikleri azaltmak için harmonik bastırıcı transformatör
- Faz kaydırmak için faz kaydırıcı transformatör
- Gerilimi sabit tutmak ve akımı sınırlamak için ferorezonant transformatör
- Akım ve gerilimi ölçmek için ölçüm transformatörleri kullanılır.

Türlerine, güçlerine ve gerilimlerine göre sonsuz sayıda özel transformatör için;

Bize Danışın